Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Przeczytaj regulamin.


Biznes w dobie COVID-19


Reagujemy na bieżąco. Przedstawiamy rozwiązania, które w naszym portfolio oferujemy od dawna, znamy ich mocne strony, przeanalizowaliśmy wiele studiów przypadków, aby zaproponować naszym Klientom rozwiązania sprawdzone, przetestowane i przede wszystkim bezpieczne. Pracujemy ze światowymi liderami wśród producentów IT, mamy odpowiednie zasoby i wiedzę, aby integrować, rozwiązywać problemy Klientów oraz wspierać ich na każdym etapie wdrożenia. 

Poznaj naszą ofertę przygotowaną specjalnie na organizację biznesu w czasie pandemii. Podziel się z nami swoimi problemami, a my dostosujemy odpowiednie rozwiązania do Twoich potrzeb. 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o naszych rozwiązaniach śledź na bieżąco informacje o prowadzonych przez nas webinariach.

Nie znalazłeś wśród tematów tego który Ciebie interesuje? Wypełnij ankietę, a my przygotujemy prezentację pod Twoje potrzeby.

Kliknij tu, aby wypelnić ankietę:

Organizacja pracy zdalnej

Szczególnie teraz możesz być razem ze swoim zespołem pracując zdalnie, dzieląc się z nimi dokumentami, zadaniami, widząc ich.

Bezpieczeństwo pracy zdalnej

Aktualnie większość pracowników przestawiła się na zdalną pracę, dlatego działy IT powinny zastanowić się czy są w stanie zapewnić bezpieczeństwo infrastruktury i danych.

Bezpieczeństwo publiczne

Obecna sytuacja wymusiła na przedsiębiorcach i przedstawicielach instytucji publicznych odnalezienie się w nowej przestrzeni.


Inteligentne Systemy dla Transportu (ITS)


Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) są nowym, jednakże prężnym segmentem rynku, w którym z sukcesami działa spółka Sprint. Systemy te łączą w sobie wiele elementów i działań mających na celu usprawnienie, lub poprawę szeroko rozumianego transportu w zakresie, komunikacji, prewencji, sterowania i zarządzania ruchem, wykrywania zdarzeń, nadzoru ruchu czy też rejestracji wykroczeń drogowych itd.

Dzięki posiadanemu doświadczeniu i współpracy z wiodącymi, światowymi producentami systemów i urządzeń jesteśmy w stanie zaprojektować i wybudować kompleksowe Systemy ITS, w skład których wchodzą między innymi:

 • Centra Zarządzania Ruchem,
 • Zintegrowane systemy zarządzania ruchem,
 • Systemy sterowania ruchem, w tym sterowania sygnalizacjami świetlnymi,
 • Systemy zarządzania transportem publicznym,
 • Systemy monitoringu wizyjnego CCTV i ARTR,
 • Systemy pomiaru prędkosci odcinkowej,
 • Systemy pomiaru prędkości chwilowej,
 • Systemy rejestracji przejazdów na czerwonym swietle,
 • Znaki zmiennej treści,
 • Systemy dynamicznego ważenia pojazdów,
 • Systemy mierzenia wysokości pojazdów,
 • Systemy informacji parkingowej.


Różnorodność oraz otwartość oferowanych przez Sprint technologii, umożliwia pełną integrację z często już posiadanymi systemami klientów, a co za tym idzie pozwala na zoptymalizowanie kosztów kompleksowego wdrożenia.

Dzięki różnorodności oferowanych urządzeń i technologii,  proponujemy naszym klientom pełną integrację i  dopasowane do wymagań oraz specyficznych potrzeb. 
Jesteśmy dumni, iż włączając się w realizację systemów związanych z zarządzaniem transportem, w znaczny sposób przyczyniamy się do poprawy efektywności oraz bezpieczeństwa w ruchu lądowym.

W 2019 r. przygotowaliśmy drugie specjalne wydanie magazynu SprintNews poświęcone zrealizowanym przez nas w miastach polskich Inteligentnym Systemom Transportowym:

Wydanie specjalne nr 2:

Inteligentne Systemy dla Transportu (ITS)

Wydanie specjalne nr 1:

Inteligentne Systemy dla Transportu (ITS)Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy

Więcej >

Inteligentne Systemy Transportowe w Olsztynie

Więcej >

Inteligentne Systemy Transportowe w Łodzi

Więcej >

Inteligentne Systemy Transportowe w Bielsku-Białej

Więcej >

Ulotka Zabezpieczenia techniczne

Ulotka 'Inteligentne Miasto'

Ulotka 'ITS - wdrożenia Sprint'

Ulotka "System Zarządzania Ruchem"

Ulotka Zabezpieczenia techniczne

Powiązane artykuły w magazynie SprintNews:

ITS w Wałbrzychu. (SN nr 24, maj 2019)

ITS w Tarnowie - rozpoczęcie projektu (SN nr 24, maj 2019)

ITS w Bielsku-Białej.(SN nr 23, grudzień 2018)

Nowoczesne miasto naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. ITS w Bielsku-Białej. (SN nr 22, luty 2018)

ITS Wałbrzych. Nowa realizacja przed nami. (SN nr 22, luty 2018)

ITS w Chorzowie. (SN nr 22, luty 2018)

Szczecin. Miasto Świadome. Miasto Nowej Generacji (SN nr 21, sierpień/wrzesień 2017)

Kielce. Miasto Świadome. Miasto Zielone (SN nr 21, sierpień/wrzesień 2017)

Olsztyn wyróżniony na światowym Kongresie ITS (SN nr 20, styczeń/luty 2017)

System dynamicznej koordynacji sygnalizacji świetlnej - ITS w Krośnie (SN nr 19, sierpień/wrzesień 2016)

Podsystem sterowania ruchem w Olsztynie (SN nr 19, sierpień/wrzesień 2016)

Zintegrowany System Transportu Drogowego w Olsztynie (SN nr 19, sierpień/wrzesień 2016)

Komentarz na temat Inteligentnych Systemów Transportowych w Łodzi (SN nr 18, marzec/kwiecień 2016)

System sterowania ruchem w tunelu w Łodzi (SN nr 18, marzec/kwiecień 2016)

Inteligentne Systemy Transportowe w Łodzi (SN nr 18, marzec/kwiecień 2016)

Komentarz na temat Inteligentnych Systemów Transportowych w Bydgoszczy (SN nr 16, czerwiec/lipiec 2015)

Podsystem sterowania ruchem w Bydgoszczy (SN nr 16, czerwiec/lipiec 2015)

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy (SN nr 16, czerwiec/lipiec 2015)

Podpisanie umowy i realizacje - Odcinkowy pomiar prędkości (SN nr 14, grudzień 2014)

Zapowiedź realizacji - Inteligentne Systemy Transportowe w Łodzi (SN nr 14, grudzień 2014)

Stacjonarne systemy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (SN nr 13, sierpień 2014)

Sprint/ITS/SCATS (SN nr 12, kwiecień 2014)

Pilot systemu ITS Olsztyn (SN nr 12, kwiecień 2014)

Ogólne informacje - Odcinkowy pomiar prędkości (SN nr 10, wrzesień 2013)

Zapowiedź realizacji - Inteligentne Systemy Transportowe w Olsztynie (SN nr 10, wrzesień 2013)

Zapowiedź realizacji - Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy (SN nr 9, kwiecień 2013)

System Informacji Pasażerskiej Czasu Rzeczywistego w Rybniku (SN nr 8, grudzień 2012)

ITS Polska - platforma wymiany kontaktów w branży ITS (SN nr 6, kwiecień 2012)

Wagi ważna sprawa - projekt GDDKiA (SN nr 6, kwiecień 2012)

Systemy preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu w ofercie firmy Sprint (SN nr 4, październik 2011)

Inteligentne Systemy Transportowe (SN nr 2, marzec/kwiecień 2011)

Wszystkie, projektowane i dostarczane przez Sprint systemy oparte są o produkty wiodących producentów urządzeń i systemów takich, jak między innymi:

oraz wiele innych.
 


Aplikacja Sprint/ITS


System Sprint/ITS (dawniej VIZAN/ITS) stanowi aplikację centralną służącą do zarządzania ruchem w miastach oraz na drogach pozamiejskich. Został stworzony z wykorzystaniem wyspecjalizowanych narzędzi programistycznych do wizualizacji danych o nazwie VIZAN. System posiada modułową budowę, dzięki której wszystkie specjalizowane podsystemy działają jako jeden zintegrowany system. Zadaniem aplikacji centralnej jest nadzór nad wszystkim podsystemami, integracja w zakresie wymiany i archiwizacji danych, a także zapewnienie interfejsu graficznego użytkownika. System Sprint/ITS realizuje następujące funkcje systemów zarządzania ruchem:

 • podsystem sterowania ruchem wraz z priorytetami,
 • podsystem zarządzania transportem publicznym,
 • podsystem monitoringu wizyjnego,
 • podsystem ARTR (automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych),
 • podsystem tablic informacji dla kierowców (tablice zmiennej treści, informacja mobilna, portal www),
 • podsystem stacji pogodowych,
 • podsystem informacji parkingowej,
 • podsystem detekcji,
 • podsystem łączności,
 • podsystem sterowania ruchem w tunelu,
 • centrum zarządzania ruchem.

Dzięki modułowej budowie oraz wyposażeniu w otwarte interfejsy wymiany danych system może być łatwo rozbudowywany o nowe funkcje poprzez dodawanie kolejnych funkcjonalności, bądź integrację z zewnętrznymi aplikacjami.

System Sprint/ITS jest wykorzystywany w systemach ITS w miastach Bydgoszcz oraz Olsztyn.Inteligentne Systemy dla Transportu (ITS)

Inteligentne Systemy dla Transportu (ITS)

Inteligentne Systemy dla Transportu (ITS)

Inteligentne Systemy dla Transportu (ITS)

System Sprint/ITS jest autorskim rozwiązaniem Sprintu. W przypadku zainteresowania współpracą partnerską prosimy o kontakt.


Systemy monitoringu wizyjnego


Monitoring wizyjny jest niezastąpionym elementem nadzoru i bezpieczeństwa. Doskonale sprawdza się w firmach i instytucjach, w zakładach przemysłowych, hotelach, obiektach sportowych, centrach handlowych oraz w warunkach miejskich, w miejscach o intensywnym ruchu samochodów i pieszych.

Funkcje systemu monitoringu wizyjnego:

 • prewencyjna – obecność kamer skutecznie odstrasza przestępców,
 • bezpośredniego nadzoru – obiekt jest pod obserwacją w czasie rzeczywistym, co w przypadku powstania zagrożenia pozwala na natychmiastowe podjęcie odpowiednich działań,
 • dowodowa – zdarzenie zarejestrowane przez kamery może być wykorzystane jako materiał dowodowy.


Projektujemy i wykonujemy monitoring:

 • miejski,
 • przemysłowy,
 • obiektów handlowych i biurowych,
 • monitoring procesów produkcyjnych,
 • zarządzanie bezpieczeństwem obiektów rozproszonych.


Nadzór wideo traktowany jest głównie jako część Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa, w skład którego wchodzą między innymi: system wymiany informacji, sieci nadzoru oraz lokalizacji zagrożeń bezpieczeństwa publicznego i środowiska. Dzięki niemu możliwe jest znaczne zwiększenie efektywności działania poprzez kierowanie sił i środków tam, gdzie są aktualnie potrzebne.

System monitoringu wizyjnego wykorzystywany jest coraz częściej w zakładach przemysłowych. Pozwala on nadzorować przebieg procesów produkcyjnych umożliwiając kontrolę, zwłaszcza w miejscach niedostępnych dla człowieka, załadunku i rozładunku towarów w portach i stacjach przeładunkowych. Ułatwia ocenę sytuacji i podjęcie trafnej decyzji w przypadku awarii urządzeń, lub akcji ratunkowej w sytuacji zagrożenia życia.
Zamontowanie systemu kamer przyczynia się do przeprowadzenia szybkich i skutecznych interwencji służb remontowych i ratowniczych.

System nadzoru wizyjnego pozwala na obserwację wielu miejsc jednocześnie bez względu na porę dnia i nocy oraz panujące warunki meteorologiczne. Duża czułość urządzeń umożliwia rejestrację obrazu nawet prz bardzo słabym oświetleniu (np. lampy ulicznej).

Urządzenia stosowane przez Sprint zdały swój egzamin między innymi w instalacjach w Białym Domu w Waszyngtonie, Pentagonie, FBI, Mennicy Narodowej USA, Departamencie Stanu USA, IBM, Compaq, General Motors, Hondzie, największej na świecie kopalni odkrywkowej Diamond, Gold and Iron Ore Mines, Bibliotece Jagiellońskiej, Muzeum Narodowym w Krakowie oraz na lotniskach: Heathrow w Londynie i w Sydney.

W ramach instalacji systemu monitoringu Sprint świadczy usługi „pod klucz”. Zapewniamy wykonanie:

 • projektów technicznych,
 • założeń techniczno-ekonomicznych,
 • profesjonalnego doradztwa technicznego,
 • dostaw urządzeń renomowanych światowych firm,
 • kompletnych systemów,
 • serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.System monitoringu w Kędzierzynie-Koźlu

Więcej >

System monitoringu wizyjnego Warszawy

Więcej >

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gdyni

Więcej >

Wszystkie, projektowane i dostarczane przez Sprint systemy oparte są o produkty wiodących producentów urządzeń i systemów takich, jak między innymi:

Bosch,

HIKVision,

Axis Communications,

Teleste,

Genetec,

Milestone


Platforma Bezpieczne Miasto


Udostępnianie danych publicznych, coraz bardziej efektywna współpraca urzędów i służb miejskich z mieszkańcami, otwartość na szybką wymianę informacji pomiędzy miastem a mieszkańcami, to dzisiaj najważniejsze trendy w życiu społecznym. Od kilku lat te procesy aktywnie wspiera platforma Bezpieczne Miasto.

Platforma Bezpieczne Miasto dostarcza mieszkańcom informacje od miasta i służb miejskich, jednocześnie umożliwia przekazywanie własnych zgłoszeń dotyczących spraw niepokojących mieszkańców. Składa się z portalu internetowego oraz powiązanej z nim aplikacji mobilnej, która działa w ramach popularnych obecnie mobilnych systemów operacyjnych. Zarówno portal, jak i aplikacja prezentują informacje umieszczane przez określone jednostki organizacyjne urzędów miast, służb miejskich, służb zarządzania kryzysowego, straży miejskich i innych. Mieszkaniec w czasie często zbliżonym do rzeczywistego otrzymuje informacje nt. aktualnych wydarzeń na terenie miasta, ma dostęp do wykazu utrudnień drogowych, awarii infrastruktury miejskiej, odbywających się imprez kulturalnych i sportowych. Kanał informacyjny zapewnia również dostęp do aktualności emitowanych przez wiele jednostek urzędów i służb. Dodatkowo pod ręką są niezbędne w życiu mieszkańca numery alarmowe, nie tylko te główne, lecz także numery wielu organizacji, służb i instytucji pożytku publicznego. Cenną wiedzę dostarczają także poradniki obejmujące identyfikację i sposób postepowania w sytuacji zagrożenia. To rozwiązanie odgrywa także rolę edukacyjną – dostarcza interaktywne poradniki postępowania w sytuacji ratowania życia ludzkiego. Zawiera też wykaz najbliższych lokalizacji defibrylatorów AED oraz asystenta resuscytacji.

Nieocenioną cechą aplikacji mobilnych są również powiadomienia o bieżących wydarzeniach, a także ostrzeżenia w przypadku zagrożeń. Mieszkaniec sam określa, jakiego typu informacje chce otrzymywać wprost na swój telefon. Z drugiej strony portal i aplikacje zapewniają również komunikację zwrotną mieszkańców z urzędami i służbami. Za ich pomocą można zgłosić sytuację niepokojącą lub inne zdarzenie, co może pomóc zarówno służbom uczestniczącym w likwidacji skutków zdarzeń, jak i w szybkim poinformowaniu innych mieszkańców o zaistniałej sytuacji. Każde zgłoszenie jest opatrzone numerem, a użytkownik aplikacji może śledzić jego realizację. Mieszkaniec w jednym miejscu ma źródło bieżących informacji oraz możliwość komunikowania się z miastem i jego instytucjami, a to podnosi bezpieczeństwo i komfort jego funkcjonowania w społeczeństwie.
 
Technologie inteligentnego budynku


Terminem „inteligentne budynki” określa się budynki biurowe, budynki handlowe, obiekty przemysłowe, szkoły, szpitale, rezydencje lub domy prywatne mające zintegrowany system zarządzania, niezależnie od  ich przeznaczenia bądź wielkości.

Budynki „inteligentne”, powinny zapewniać użytkownikom komfortowe warunki korzystania ze wszystkich ich funkcji, pracownikom odpowiedni poziom pracy oraz wszystkim wysoki poziom bezpieczeństwa, gwarantując równocześnie oszczędną i wygodną eksploatację.
Spełnienie tych wymagań jest możliwe jedynie przez zapewnienie wysokiego poziomu rozwiązań technicznych oraz nasycenie budynku zaawansowanymi środkami techniczno-programowymi tworzącymi rozbudowaną infrastrukturę teleinformatyczną.

W ramach infrastruktury, zasadniczą rolę pełni Zintegrowany System Zarządzania BMS.

System ten, oprócz bezpośrednich funkcji związanych z utrzymaniem optymalnych warunków klimatycznych oraz nadzorowaniem zużycia energii, spełnia równocześnie zadania monitorowania i integracji pozostałych systemów budynku, takich jak np. systemy energetyczne, oświetlenia, ogrzewania, systemy bezpieczeństwa oraz w istotny sposób wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacji.

Zalety wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

 • utrzymanie optymalnych warunków pracy ludzi i urządzeń poprzez bezpośrednie monitorowanie oraz sterowanie urządzeniami i instalacjami wentylacji, ogrzewania i chłodzenia,
 • nadzorowanie oszczędnej eksploatacji budynku poprzez ciągłe monitorowanie zużycia energii i sterowanie oświetleniem w sposób zapewniający minimalizację kosztów eksploatacji,
 • umożliwienie lub ułatwienie rozliczeń z poszczególnymi najemcami budynków,
 • ułatwienie nadzorowania pracy wszystkich urządzeń technologicznych i instalacji w budynku oraz natychmiastowe alarmowanie w sytuacjach awaryjnych,
 • poprawa bezpieczeństwa budynku osób i posiadanego mienia,
 • obniżenie kosztów zatrudnienia personelu do obsługi technicznej oraz ochrony fizycznej obiektu.Centrum Medycyny Inwazyjnej

Więcej >

Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Więcej >

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Więcej >

Intelligent Transport Systems (ITS)

Intelligent Transport Systems (ITS) represents a new, however already thriving market segment in which Sprint successfully operates. The systems combine many elements aimed at improving broadly understood transport and making it more efficient with regard to safety, efficiency, communication, prevention, traffic control and management, event detection, supervision, elimination of traffic violations, etc.

The experience we already have and our cooperation with leading international product and system providers allow us to design and build comprehensive ITS Systems, including for instance:
- Traffic Management Centers,
- Integrated traffic management systems,
- Traffic control systems,,
- Public transport management systems,
- CCTV and ANPR video surveillance systems,
- Speed and red light monitoring systems,
- Variable Message Signs,
- Weigh in Motion systems,
- Vehicle height measuring systems,
- Parking information systems.

The diverse and open nature of the technologies offered by Sprint allow full integration with existing customers’ systems , making it possible to optimize comprehensive implementation costs.

All systems designed and delivered by Sprint are based on products from leading manufacturers of equipment and systems, such as for instance:
- TYCO,
- Applied Traffic,
- Betamont,
- Kistler,
- Golden River,
- DSTA,
- PIPS,
and many others.

The diversity of devices and technologies allows us to offer our customers full integration and adaptation to specific individual needs.
We are proud that our commitment to the implementation of systems related to transport management contributes to improving effectiveness and safety in overland traffic.Video surveillance systems

Video surveillance is an indispensable element of supervision and security. It is extremely useful in businesses and other institutions, in industrial plants, hotels, sports facilities, shopping malls and in urban conditions, in places with intense vehicle and pedestrian traffic.
Video surveillance system functions:
- prevention: the presence of video cameras scares off criminals;
- direct supervision: the facility is monitored in real time, making it possible to react immediately when a hazard occurs;
- evidence: an event recorded by video cameras can be used as evidence.

We design and implement video surveillance for the following:
- cities;
- industrial plants,
- commercial and office facilities;
- manufacturing processes;
- distributed objects security management.

Video surveillance is treated mainly as a part of the Integrated Security System, including for instance an information exchange system, surveillance networks and locating threats to public and environmental safety. This makes it possible to significantly improve performance by directing forces and means to the place where they are required.

The video surveillance system is used increasingly more often in industrial plants. It makes it possible to supervise and control manufacturing processes, especially in places not accessible for staff as well as loading and unloading areas in ports and transshipment stations. It makes it easier to assess the situation and take the right decision in the case of equipment breakdown, or to launch a rescue operation if human life is threatened.
Installation of a CCTV system contributed to quick and effective action on the part of repair or emergency services.

The video surveillance system makes it possible to watch several places simultaneously, regardless of the time of day or night and the weather. High sensitivity of the devices makes it possible to record image even in low lighting conditions (e.g. street lighting).

The devices used by Sprint have already found successful application in systems in such places as for instance the White House in Washington, DC, Pentagon, FBI, United States Mint, U.S. Department of State, IBM, Compaq, General Motors, Honda, the biggest open-pit mine in the world (Diamond), Gold and Iron Ore Mines, Jagiellonian Library and National Museum in Krakow, Poland, at Heathrow Airport in London and at the airport in Sydney.

Sprint renders turnkey services related to surveillance system installation. We ensure the following:
- technical designs;
- technical and financial assumptions;
- professional technical consultancy;
- delivery of equipment from reputed international companies;
- complete systems;
- warranty and post-warranty service.Safe City Platform

Access to public data, more effective collaboration between public administration offices, municipal services and residents, as well as openness to a swift exchange of information between the city and its residents are all key trends in modern social life. For several years, these processes have been actively supported by the Safe City Platform.

The Safe City Platform (Platforma Bezpieczne Miasto) provides residents with information from the city authorities and municipal services, while at the same time allowing them to report on any issues they find concerning. It includes a website and a linked mobile app, which operates as part of popular mobile operating systems. Both the website and the app present information uploaded by specific organizational units of city authorities, municipal services, emergency management services, the municipal guard and others. On a nearly real-time basis, residents can obtain information about current events in their city; they have access to information about traffic problems, municipal infrastructure failures, as well as ongoing cultural and sports events. The information channel also offers access to updates from many municipal agencies and services. In addition, residents can conveniently check important emergency phone numbers, not only the key ones, but also the contact details of many organizations, services and public benefit institutions. Precious information can also be found in guides focusing e.g. on identifying and coping with emergency situations. This solution also plays an educational role – it provides interactive instruction manuals which may help to save lives. It also includes a list of locations of the nearest available AEDs and a resuscitation assistant.

Current event notifications and threat alerts are another valuable feature of the mobile application. City residents can themselves decide what information they want to receive directly to their phones. On the other hand, the website and application also enable residents to communicate with public authorities and services. It can be used to report a worrying situation or a different event, which may help emergency response services and quickly inform other residents of the situation. Each report is marked with a number and the app user may track its status. Residents can view current information on a one-stop-shop basis and easily communicate with the city and its institutions, which increases the safety and comfort of their functioning in the society.
Wizualizacja zdarzeń - VIZAN


Narzędzie umożliwiające budowę dowolnych systemów do wizualizacji, organizowania, porządkowania, wymiany informacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, ochrony środowiska czy zarządzania.

VIZAN organizuje pracę przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej oraz zapewnia właściwą obsługę zdarzeń zgodnie z zasadami obowiązującymi u użytkownika systemu,

VIZAN integruje informacje z wielu różnych źródeł, przedstawiając je na wspólnym zobrazowaniu.

Zasoby, z których czerpane są informacje, mogą pochodzić od zróżnicowanych technologicznie oraz rozproszonych terytorialnie dostawców. Architektura systemu jest tak wykonana, aby dołączanie kolejnych źródeł informacji w przyszłości nie stanowiło żadnego problemu. System wspomaga również zarządzanie w sytuacji kryzysowej w obliczu konieczności szybkiej integracji wielu ośrodków i centrów informacyjno - decyzyjnych. Zasoby związane z funkcjonowaniem aplikacji mogą być zgromadzone na jednym serwerze w sieci, działającym na bazie oprogramowania Open Source. Użytkownicy potrzebują jedynie komputera klasy PC, podłączonego do sieci, wyposażonego w przeglądarkę internetową i/lub lekką aplikację do przeglądania informacji w postaci graficznej.

Od początku w systemach Vizan zdefiniowano i wprowadzono ZDARZENIA jako bazowy element systemu informatycznego zarządzającego informacją dotyczącą bezpieczeństwa. Unifikacja modułów VIZAN pozwala na określenie pojęcia „mapy” w systemie wizualizacji jako dowolnej bazy graficznej (mapa cyfrowa, schemat ideowy, rysunek projektowy itp.).Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych - ARTR

SWIBŻ - System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi

Więcej >

VHF over IP dla Urzędu Morskiego w Gdyni

Więcej >

NLESIS dla Litewskiej Administracji Bezbieczeństwa Żeglugi

Więcej >

VIZAN jest autorskim rozwiązaniem Sprintu. W przypadku zainteresowania współpracą partnerską prosimy o kontakt.


System obsługi floty i transportu - SOFIT


System VIZAN SOFIT zapewnia kompleksowy monitoring pojazdów za pomocą technologii GPS/GPRS, raportowanie pracy kierowców oraz zarządzanie zleceniami. Urządzenia lokalizacyjne dostępne są w wersji osobistej jak i w wersji samochodowej. Klienci mogą wybrać pełen system SOFIT lub jego wersję dla mniejszych flot pojazdów – SOFIT ON LINE. System eCall natomiast umożliwia wezwanie pomocy do wypadku/kolizji poprzez bezpłatne połączenie telefoniczne z wykorzystaniem łącz operatorów GSM.

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszymi produktami:System Obsługi Floty i Transportu on-line - SOFIT ONLINE

SOFIT On-line - wdrożenie dla Telekom Usługi S.A.

Więcej >

SOFIT jest autorskim rozwiązaniem Sprintu. W przypadku zainteresowania współpracą partnerską prosimy o kontakt.


System zarządzania bezpieczeństwem publicznym - DART


Systemy DART są narzędziami służącymi do rejestrowania i monitorowania zdarzeń oraz imprez publicznych, koordynacji działań służb miejskich (Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej i innych), a także pozycjonowania pojazdów na cyfrowej mapie miasta z wykorzystaniem systemu GPS. DART ATP-45 wspomagający pracę Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń może być oddzielną instancją lub służyć jako moduł systemu DART.

Zobacz także Platforma Bezpieczne Miasto

Produkty oparte na systemie DART:Oprogramowanie wspomagające pracę Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń - DART ATP-45

DART - wdrożenie dla służb ratunkowych, miejskich i kryzysowych

Więcej >

DART jest autorskim rozwiązaniem Sprintu. W przypadku zainteresowania współpracą partnerską prosimy o kontakt.


Aplikacje mobilne


Wiele naszych rozwiązań software'owych doczekało się także swojej wersji mobilnej (DART, Bezpieczne Miasto, etc.). Stworzyliśmy też kilka nowych aplikacji, odpowiadających na zapotrzebowania naszych klientów.Bezpieczna Iława


System koordynacji służb miejskich - VIZAN PATROL


VIZAN PATROL został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych klientów, na bazie oprogramowania DART. Jest to system zarządzania bezpieczeństwem, przeznaczony dla jednostek z rozproszoną strukturą patroli, czyli osób nadzorujących bezpieczeństwo w miastach, gminach, przedsiębiorstwach czy zakładach produkcyjnych.

Jest on dostępny w trzech wersjach:

GO, PRO i BIZ

tak, aby spełnić wymagania różnych odbiorców.

VIZAN PATROL to rozwiązanie gotowe, wdrażane przez naszych inżynierów bezpośrednio u klienta.

Wyposażony w szereg funkcjonalności VIZAN PATROL umożliwia skuteczną komunikację pomiędzy patrolującymi jednostkami, prowadzenie ewidencji, dokumentacji, historii zdarzeń, dzienników, grafików oraz wiele innych.

VIZAN PATROL GO – wersja oprogramowania przeznaczona dla małych Straży Miejskich i Gminnych.

VIZAN PATROL PRO – przeznaczony dla średnich Straży Miejskich

VIZAN PATROL BIZ – oprogramowanie specjalnie przygotowane dla przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych i innych jednostek biznesowych zajmujących się realizacją zgłoszeń oraz prowadzących działalność na terenie wymagających kontroli bezpieczeństwa i szybkiej komunikacji pomiędzy pracownikami.Aplikacja mobilna


Platforma DART CC - Centrum Kontaktów z Mieszkańcami


Platforma DART CC to nowoczesne środowisko do wielokanałowej obsługi Klienta. System wprowadza dodatkową warstwę, pozwalającą na zarządzanie sprawami Klienta niezależnie od: kanału komunikacji, wewnętrznych systemów dziedzinowych, procesów biznesowych oraz podziału organizacyjnego. Dzięki temu, pomimo możliwości głębokiej integracji z systemami i procesami obsługowymi istniejącymi w organizacji, system jest całkowicie „niezależny" od istniejących rozwiązań i umożliwia natychmiastową reakcję organizacji na zmieniające się potrzeby Klientów.

System Dart CC jest bazą rozwiązań służącą do rejestracji i zarządzania przepływem informacji pomiędzy Klientem a pracownikami firmy lub urzędu na różnych stanowiskach i w różnych jednostkach organizacyjnych. DART CC daje gwarancję skutecznego przeprowadzenia sprawy Klienta przez wszystkie niezbędne etapy procedowania, zarówno w jednostkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Warstwa komunikacyjna oparta jest na rozwiązaniach firmy Avaya – światowego lidera rozwiązań Call/Contact Center. Platforma Ayava Aura zapewnia nowoczesne skalowalne środowisko pracy dla wielokanałowego (multimedialnego) Contact Center, a jedną  z jego zasadniczych przewag nad konkurencją jest pełna modularność, pozwalająca dobierać moduły funkcjonalne do aktualnych potrzeb systemu.

Platforma DART CC

DART CC może być dodatkowo rozbudowany o szereg modułów usprawniających pracę Contact Center, m.in.:

- automatyczną analizę mowy

- analizę i optymalizację procesów obsługowych

- pełne grafikowanie pracy

- mechanizmy współzawodnictwa

- kontrolę jakości i oceny okresowe

- rozwój kompetencji pracowników

- uwierzytelnianie biometryczne, itd.

STANDARDOWE FUNKCJONALNOŚCI:

* bogaty zestaw predefiniowanych raportów czasu rzeczywistego oraz historycznych

* kreator wspierający tworzenie nowych raportów tabelarycznych i graficznych

* zintegrowane narzędzia raportowe pozwalają na podłączanie również zewnętrznych źródeł danych

* raporty okresowe mogą być generowane automatycznie i wysyłane e-mailem
 

W ramach oferty DART CC dostępne są wszystkie moduły funkcjonalne platformy komunikacyjnej Avaya:

* pełna, zintegrowana komunikacja dla pracowników poza jednostką CC

* IVR, również z rozpoznawaniem języka naturalnego

* zarządzanie kampaniami wychodzącymi w kanale głosowym, SMS, e-mail

* rejestracja kontaktów we wszystkich kanałach komunikacyjnych

* informacja o dostępności pracowników w innych komórkach i wiele innych

System był rozwijany pod kątem funkcjonalności i łatwości obsługi. Optymalizacja interfejsu użytkownika pozwala na efektywniejszą obsługę, a bogactwo funkcji użytkowych gwarantuje pracę z pełnym kontekstem spraw Klienta.

Platforma DART CC

Platforma DART CC

Całe rozwiązanie może zostać dostarczone w różnych wariantach:

* on-premise (w lokalnej serwerowni Centrum Kontaktów),

* hosted (w zewnętrznym ośrodku przetwarzania danych),

* w ramach usługi SaaS (usługi abonamentowej świadczonej przez Sprint Data Center).

Możliwe są też mieszane konfiguracje architektury.

DART CC dedykowany jest każdej firmie komercyjnej lub instytucji publicznej, która w swojej działalności operacyjnej ma potrzebę kontaktu z Klientem i chce zapewnić integracje nowoczesnych kanałów obsługowych na wspólnej platformie. Odbiorami są również organizacje, które potrzebują wzmocnić relacje ze swoimi Klientami i/lub usprawnić procesy organizacyjne, a także firmy, które poszukują oszczędności w procesach zmian organizacyjnych, dotykających wiele obszarów ich działalności.
System zarządzania bezpieczeństwem budynku - VIZAN SMS


System Zarządzania Bezpieczeństwem Budynku (Security Management System)

Podstawowym zadaniem systemu Vizan SMS jest integracja systemów bezpieczeństwa budynku, całego obiektu lub nawet kilku obiektów znacznie od siebie oddalonych geograficznie. Umożliwia zatem monitorowanie różnych systemów bezpieczeństwa w budynkach. Aktualna wersja obsługuje pięć podstawowych systemów:

 • SSWiN – systemy sygnalizacji włamania i napadu (np. produkcji SATEL),
 • KD – systemy kontroli dostępu (np. produkcji ROGER),
 • SSP – systemy sygnalizacji pożaru (np. produkcji Honeywell),
 • CCTV – systemy monitoringu wizyjnego (np. produkcji AAT).

Rozwiązanie stworzone przez Sprint nie zastępuje systemów dostarczonych przez producentów ww. systemów oraz nie zakłóca ich pracy. Głównym jego celem jest ułatwienie obsługi i zapewnienie natychmiastowej, poprawnej reakcji odpowiednich służb, w sytuacjach kryzysowych.

Dzięki Vizan SMS, operator monitoruje z jednego stanowiska (zainstalowanego nawet w dużej odległości od monitorowanych budynków) wszystkie krytyczne systemy obiektu. Otrzymuje na bieżąco przejrzyste, jednoznaczne informacje o zdarzeniach w obiekcie. Każda zmiana stanu czujki, czytnika, drzwi, podsystemu itp. jest sygnalizowana na ekranie operatorskim. Dodatkowo system umożliwia rejestrację scenariuszy, czyli informacji dla operatora jakie działanie powinien podjąć w konkretnej sytuacji. W zależności od konfiguracji systemu, każde zdarzenie może wymagać potwierdzenia przez operatora, a jego brak w wymaganym czasie może skutkować przesłaniem odpowiedniego komunikatu na wyższy szczebel.

Oprócz obserwacji sytuacji w obiekcie operator ma możliwość sterowania częścią funkcji wszystkich podłączonych systemów (z wyjątkiem SSP). W przypadku sygnalizacji alarmu z czujki p-poż czy kontroli dostępu, operator może uruchomić podgląd z kamery znajdującej się w pobliżu zdarzenia i ocenić sytuację (odtworzenie nagrania z systemu CCTV) lub sprawdzić co się aktualnie dzieje w miejscu alarmu, nie opuszczając swojego stanowiska. Ma możliwość zdalnego odblokowania drzwi, zazbrojenia alarmu w strefie, potwierdzenia, że wszystkie okna i drzwi zostały zamknięte.

Vizan SMS został stworzony jako aplikacja internetowa. Umożliwia to dostęp praktycznie z każdego urządzenia podłączonego do sieci, w dowolnym miejscu na ziemi. Dostęp jest możliwy po pozytywnym przejściu autoryzacji.

Dla małych instalacji Vizan SMS może być zainstalowany bezpośrednio na komputerze operatora zachowując pełną funkcjonalność.

Nowoczesny i intuicyjny interfejs aplikacji został opracowany z myślą o łatwej, bezproblemowej obsłudze. Pozwala to na pracę z systemem nawet przez nieprzeszkolone osoby.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa system umożliwia zdefiniowanie uprawnień dla różnych grup użytkowników. Dzięki temu, można go udostępnić służbom zewnętrznym, dając dostęp np. do systemu sygnalizacji pożaru.

Komunikacja z dedykowanymi systemami jest możliwa m.in. po protokole OPC UA.Ulotka Zabezpieczenia techniczne

Ulotka VIZAN SMS

Ulotka Zabezpieczenia techniczne

Powiązane artykuły w magazynie SprintNews:

System Zarządzania Bezpieczeństwem Budynku Vizan SMS (SN nr 21, sierpień/wrzesień 2017)

Główny ekran Systemu Vizan SMS – podkład budowlany z wyłączonymi warstwami dynamicznymi. W górnej części widoczne są alarmy pochodzące z Systemu SSWiN.

Ulotka VIZAN SMS

VIZAN SMS jest autorskim rozwiązaniem Sprintu. W przypadku zainteresowania współpracą partnerską prosimy o kontakt.

Event visualization system - VIZAN

VIZAN is a set of modules which enables system application building. Its task is to exchange dispatch information and to visualize obtained information and events on the map. VIZAN organizes and manages exchange of the information essential for the decision process being made via tele-network. User defines types of events and describes procedures for each one (event support). Every new event can be initiated by an operator (‘manually’) or automatically as a result of receiving data from other systems, databases or readings registered by specified devices. When a new event occurs, it is being processed by the system in accordance with defined procedure, e.g. system notifies specified receivers or waits for making and registering applicable decisions, etc. If events managed by VIZAN are physical (i.e. of spatial character) or are related to objects on the map (static or dynamic), they can be presented as graphic symbols, layers or some additional information on the proper map. Thanks to that feature VIZAN users can not only read detailed descriptions of the events but also observe their behaviour. Map functions enable thorough observation of selected fragments, they can also indicate objects’ movement, their precise location or other attributes.    

In VIZAN system ‘the map’ is only conventional term, it can signify a scheme or another graphic presentation as well. All resources related to VIZAN functioning can be kept on one server, based on Open Source software. System structure enables central management of user rights and proper protection from unauthorized access. System requires only a PC compatible computer with a network connection, equipped with a browser and a lightweight application for map viewing, provided as the system component. MARSSIES

Public safety management system - DART

DART System is an on-line tool for registering and monitoring various public events and coordinating city services (City Guards, Police, Fire Brigades and others). The System also uses GPS technology for vehicle positioning on a digital map of a city.

The underlying idea behind creating the System was to help municipal and emergency response services in their daily work. Specific problems which they face required unique technological solutions. The main innovative aspect of the System is its on-line multi-access character and the features which provide huge amounts of necessary information for the employees working outside. Advanced software solutions enable the System to work also on mobile devices.

DART System is based on the Linux operating system, PHP, Perl, Javascript, Ajax scripting languages and MySQL database. Using these tools makes DART cheap, easy to implement and to expand in the future.

Module structure makes it flexible and easy to adjust to the constantly changing needs of local users.

The System has been created with the use of cutting edge technologies.

Its functioning is supported by VoIP and video conferencing, which contributes to cutting the costs of municipal and emergency response services functioning. DART System has been in use since 2004. In the course of these years the services have switched from traditional paper diaries and documentation to a modern, fast, efficient on-line IT system. Communication between the services is now much faster and so is the access to archive information. Huge amounts of statistics provided by the System enable to manage the resources, equipment and employees in a much better way. The car positioning feature allows to react to incidents faster by immediate dispatching the nearest patrol to the right place.

A special feature of the System - Wish List - enables the users to enter their particular needs and facilitates reacting to them.

DART System could be implemented in any city or town of any size.

Currently, it operates in Olsztyn, Ostróda, Biskupiec, Lublin, Gdańsk, Kielce, Gdynia, Poznań, Kwidzyn, Elbląg and Łódź.

The System has impact not only on the employees of municipal and emergency response services but also on the quality of life of citizens of Olsztyn and other cities where it is in use. Thanks to it the citizens may feel safer and can count on fast reacting emergency services.

Anyone interested in the System is warmly invited to Olsztyn, where one can get to know all its functions, observe its "live" functioning and obtain any technical information.Fleet Management System - SOFIT

The VIZAN SOFIT (Fleet Management System) system provides complex monitoring, visualisation and organisation services for fleet management, including the management of vehicles, drivers and tasks’ database. Sprint uses dedicates tracking devices in its products concerning safety on land and water. The devices are available both in personal and vehicle versions. There are two vehicle tracking devices, which differ in technical characteristics.

Tracking devices’ capabilities:
-real time GPS tracking and positioning,
-GPRS location data transfer to the server,
-internal memory for location data storing in case of GSM signal loss,
-smart algorithm of data aquisition (time, distance and angle based),
-wire button for driver identification,
-digital and analogue inputs and outputs (fuel level, door status etc.),
-voice communication,
-accurate distance counter (independent from track points settings),
-acceleration detection (e.g. in case of sudden braking),
-speed measurement,
-multiple geofence zones,
-remote configuration.

SOFIT combines state-of-the-art technologies which provide the user with flexibility and wide spectrum of possibilities.   

Information and location data is presented in separate windows as graphs, charts and tables. The digital map in the background shows current positions of the fleet vehicles. The digital map is updated automatically, offers dynamic scale change and works in different modes (topographic, satellite, hybrid and terrain).

The system enables the user to restore the route of each vehicle from a chosen time period and print out a detailed route report. The system is able to suggest the shortest route to reach the destination. The destination is automatically located on the map. The operator is able to define the geofence zones to limit the number of tracked vehicles and drivers.

The database allows to find the vehicle, driver, route and task archive information immediately. The system monitors the data transfer limit and forecasts the monthly usage which allows to manage the costs effectively. The system generates various PDF reports and charts ready to print and email.

Other system capabilities:
-over-the-limit alerts concerning vehicle speed, zones, and working hours,
-summary reports on vehicles, drivers and tasks,
-location search engine,
-uses Google Maps or the map provided by the user,
-internal messages between operators,
-built-in sms gateway to communicate with the service staff,
-context help and user manual.
Call/Contact Center


Firma Sprint posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania, utrzymania i optymalizacji wszelkiego rodzaju systemów Call/Contact Center. Pod tym pojęciem kryją się rozbudowane rozwiązania multimedialne jak również samoobsługowe portale komunikacji głosowej czy też tradycyjne systemy telekomunikacyjne.

Systemy Call/Contact Center są niezbędnym narzędziem do zdalnej obsługi Klienta. Zadaniem tych systemów jest wsparcie pracowników firmy w komunikacji ze światem zewnętrznym i tym samym poprawę konkurencyjności, rentowności i zyskowności firmy. Ponadto systemy te umożliwiają sprawne zarządzanie kosztami oraz powodują wzrost zadowolenia pracowników firmy.

Doświadczeni inżynierowie definiują i dostarczają rozwiązania Call/Contact Center, aby jak najlepiej zaspokoić potrzeby i wymagania Klienta dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oferowanych przez światowych dostawców. Stosujemy najlepsze metody świadczenia usług doradczych, projektowania, wdrażania i utrzymania systemów.

Specjalizujemy się również w integracji systemów Call/Contact Center z aplikacjami biznesowymi, dzięki czemu wzrasta efektywne wykorzystanie pozyskanych informacji, optymalne zarządzania firmą jak również tworzenie różnego rodzaju analiz i raportów opartych o informacje i dane. Następstwem wyżej wymienionej integracji jest większa skuteczności działań sprzedażowych oraz możliwość szybkiej modyfikacji procesów biznesowych.

Nasi klienci

 logo logo   logo    logo  logo logo logologo  logo logo logo    logo    logo 


Praktycznie każdy współczesny system Contact Center oferuje zintegrowany zestaw narzędzi raportowych i analitycznych, pozwalających na kontrolę pracy jednostki CC na poziomie operacyjnym. Nasza firma oferuje swoim klientom rozwiązanie jakim jest Avaya WorkForce Optimization.
Avaya WorkForce Optimization (WFO) to pakiet dodatkowych narzędzi do kompleksowej optymalizacji pracy jednostek Contact Center oraz Back Office. W skład pakietu wchodzą takie moduły jak: Speech Analytics (SA), Desktop & Process Analytics (DPA), Workforce Management (WFM) oraz Quality Management (QM).Desktop & Process Analytics (DPA)

Speech Analytics w Call Center

Więcej >

System telekomunikacyjny Siemens

Więcej >

CC-Wirtualny Agent


Wdrażanie nowych technologii w Contact Center nie celuje w "zwalnianie ludzi", ale w ułatwienie im pracy po to, żeby lepiej mogli zająć się przypadkami wymagającymi większego zaangażowania. 

I tu przychodzi z pomocą właśnie technika, pozwalając na automatyzację obsługi "najgorszych" fragmentów procesu obsługowego i uwalniając ludzi od związanych z tym frustracji.  Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom bazującym na rozpoznawaniu języka naturalnego wciąż możemy zapewnić pełną obsługę procesu biznesowego pomimo braków kadrowych w organizacji. A jako, że współczesna technika nie jest jednak "idealna" (i nie wiadomo, czy kiedykolwiek taka będzie), to każda automatyzacja procesu wymaga również wsparcia po stronie zespołu ludzkiego, który musi zająć się obsługą spraw niestandardowych merytorycznie lub Klientów z "niebanalną dykcją".

Wdrażając tanią i łatwą do użycia "automatyzację" kontaktu z Klientem przez Wirtualnego Agenta, sprawiamy, że praca ludzi jest ciekawsza, a ogólna jakość obsługi Klienta wzrasta, bo sprawy standardowe załatwiane są szybciej, a sprawy nieszablonowe - lepiej. 

Poniżej przedstawiamy obserwacje, które poczyniliśmy po wdrożeniu tego rozwiązania w jednej z firm.

W oparciu o 3 kanały rozmówne, automat przeprowadził prawie 60 tysięcy połączeń w pięć miesięcy.

CC-Wirtualny Agent

Najciekawsze jednak jest porównanie wyników pracy systemu zaraz po uruchomieniu (3 tygodnie pracy) i po 5 miesiącach:

CC-Wirtualny Agent

CC-Wirtualny Agent

Widzimy tu zarówno spadek wskaźnika rozłączeń ("Nie będę gadał z maszyną"), jak i, podobny w punktach procentowych, połączeń nieskutecznych (czyli takich, z którymi Wirtualny Agent nie mógł sobie poradzić i musiał przełączyć rozmowę do pracownika CC) - interpretujemy to jako adaptację Klientów do nowej technologii. I rzeczywiście, przesłuchując nagrania rozmów nie raz natknęliśmy się na przypadki, kiedy osoba po drugiej stronie, będąc świadoma, że rozmawia z maszyną zmieniała pierwotną ocenę usługi mówiąc "oczywiście, że dobrze, tylko ciekawiło mnie co zrobisz, jeżeli wystawię ocenę negatywną". To pokazuje, że my - Klienci jesteśmy gotowi na wprowadzenie inteligentnych automatów do wsparcia obsługi kontaktu.
Sieci transmisyjne, dostępowe i metropolitalne


Współczesne sieci komunikacyjne realizowane są z wykorzystaniem najróżniejszych technologii. W ofercie Sprint znajdują się rozwiązania znanych producentów (Alcatel-Lucent, Juniper, Motorola, Aviat, Microsense) umożliwiające budowę dowolnego rodzaju sieci przewodowych i bezprzewodowych. Nasi klienci mają możliwość zastosowania wszystkich technologii do zrealizowania dowolnego typu sieci bezprzewodowej np. WiFi, WiMax oraz światłowodowej z MPLS czy DWDM.Dostęp szerokopasmowy GPON, xDSL

Sieci bezprzewodowe


Firma Sprint S.A. posiada w swojej ofercie różnorodne systemy bezprzewodowe pozwalające zaspokoić potrzeby naszych Klientów w zakresie: dostępu do Internetu, transmisji danych, komunikacji głosowej czy monitoringu wizyjnego.

Realizujemy projekty kompleksowo we wszystkich ich etapach. W zakresie świadczonych przez nas usług są:

- prace koncepcyjne
- planowanie radiowe
- prace realizacyjne
- dostawa platformy sprzętowej
- zarządzanie projektem
- prace wdrożeniowe
- usługi wsparcia technicznego
- usługi utrzymaniowe

Specjalizujemy się w następujących technologiach:

- Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)

- radiolinie pracujące w pasmach licencjonowanych (6 - 42 GHz, 74 - 86 GHz) oraz nielicencjonowanych (2.4 GHz, 5.4 GHz, 24 GHz)

- bezprzewodowe systemy dostępowe: LMDS, WiMAX, LTE, systemy oparte o protokół autorski na pasma licencjonowane (3.4 - 3.8 GHz, 5.9 - 6.4 GHz, 28 GHz) oraz nielicencjonowane (2.4 GHz, 5.4 GHz)

- systemy cyfrowej łączności głosowej oraz danych: DMR, TETRA

Stosujemy sprawdzone rozwiązania m.in. takich producentów, jak:

- Cambium Networks
- Extreme Networks
- HP
- RADWIN
- SIAE
- Siklu

W oparciu o powyższe rozwiązania jesteśmy w stanie zrealizować projekty „pod klucz” dla klientów z rynku operatorskiego, samorządowego, organizacji rządowych oraz przedsiębiorstw.Bezprzewodowy dostęp do Internetu dla mieszkańców Gminy Dobre

Więcej >

System radiowej transmisji danych dla Straży Granicznej

Więcej >

LTE dla K-PSI

Więcej >

Sprint Data Center


Sprint Data Center

Sprint Data Center to jedno z najnowocześniejszych w kraju centrum przechowywania i przetwarzania danych, stworzone w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku w zakresie dostępności i bezpieczeństwa informacji.

Świat biznesu oparty jest dzisiaj na dostępie do informacji. Jakość, pewność oraz szybkość wymiany i przetwarzania danych stała się jednym z kluczowych elementów pozwalających na rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw. Bezpieczeństwo systemów umożliwiających gromadzenie i wymianę danych stało się jednym z priorytetów w zarządzaniu. Utrata danych lub dostęp do nich przez osoby nieupoważnione mogą być przyczyną ogromnych strat finansowych firmy oraz utraty zaufania klientów i pozycji na rynku.
Kluczem do zapewnienia bezpiecznej, szybkiej i ciągłej pracy systemów jest odpowiednio dobrana infrastruktura techniczna (oprócz komputerów to również osprzęt, systemy zasilania, systemy klimatyzacyjne oraz systemy przeciwpożarowe). Zapewnienie  profesjonalnej opieki i ochrony wymaga znacznych nakładów finansowych i działań, które dla wielu firm są zbyt duże lub dalece odbiegają od profilu działalności.
Rozwiązaniem tego problemu jest możliwość skorzystania z kompleksowej oferty profesjonalnego centrum przechowywania danych (Data Center), jakim jest Sprint Data Center.

Bezpieczeństwo
 
Ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne oraz wdrożone procedury bezpieczeństwa, ochrona danych w Sprint Data Center jest zazwyczaj na znacznie wyższym poziomie, niż w siedzibie klienta. Inaczej mówiąc, umieszczenie danych na serwerach SDC może okazać się dla nich bezpieczniejsze, niż ich  przechowywanie na komputerze stojącym we własnym biurze. Odpowiednio przeszkolony (cały) personel SDC, jak również stały monitoring dostępu i transmisji pozwala na zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych. Spełnienie najwyższych norm ochrony potwierdza uzyskanie przez Sprint świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia (Polska, UE i NATO), co umożliwia (z zachowaniem odpowiednich procedur) przechowywanie oraz przetwarzanie danych niejawnych oznaczonych klauzulą ‘tajne’ i ‘poufne’.

www.sprintdatacenter.pl

Linia handlowa 8.00 - 16.00 (pn.-pt.):

Tel. +48 89 522 12 01
Tel. +48 89 522 12 20
Tel. +48 696 021 304
info@sprintdatacenter.pl

Linia techniczna 24h:

Tel. +48 89 522 12 30
serwis@sprintdatacenter.plDzierżawa serwerów


Rapid DC


Rapid DC

Rapid DC to nowa marka Sprint Data Center, która powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie Klientów z sektora MSP.

Rapid DC oferuje: domeny, hosting, serwery VPS, serwery dedykowane, certyfikaty SSL, administrację serwerami oraz wiele usług dodatkowych.

Rapid DC

Rapid DC został zrealizowany w oparciu o profesjonalne oprogramowanie, pozwalające na kompleksowe zarządzanie Klientami, rozliczeniami i procesami wsparcia Klienta. Nasz system obsługuje wszystkie procesy i etapy „życia” Klienta, od rejestracji po zakończenie współpracy, jest wydajnym narzędziem automatyzacji biznesowej. Pozwala na sprawną realizację procesu sprzedaży i obsługi płatności (PayPal, T-pay).

Obecnie strona Rapid DC oferuje atrakcyjne promocje, które są skierowane do szerokiego grona odbiorców. Niektóre usługi są dostępne nawet z 90% rabatem przez pierwszy, roczny okres rozliczeniowy. Promocyjne ceny usług są dostępne do końca 2019 roku.

Zapraszamy do zarejestrowania się na stronie Rapid DC i zakupienia usług, chętnie poznamy Wasze uwagi i sugestie.
Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych


Ochrona danych zawsze i wszędzie.

Swobodny przepływ informacji w sieciach teleinformatycznych przedsiębiorstw i wysoka dostępność wielu zasobów sprzyjają różnego rodzaju zagrożeniom. Brak właściwej polityki bezpieczeństwa i odpowiednich zabezpieczeń często skutkuje poważnymi konsekwencjami, w tym utratą danych i zasobów, zmniejszeniem wydajności pracy, ogromnymi stratami materialnymi.
O efektywności zabezpieczeń decyduje najsłabsze ogniwo łańcucha rozwiązań, dlatego należy stosować skuteczne zasady bezpieczeństwa w całym systemie.

Dla zapewnienia poufności i integralności Państwa danych oraz ochrony przed próbami nieuprawnionej ingerencji w system, dostarczamy kompleksowe rozwiązania bazujące na różnorodnych technologiach i narzędziach renomowanych dostawców:

NG Firewall/UTM, DDoS, SIEM, WAF, Central Management, Secure WiFi

NG Firewall/UTM, Secure WiFi

UTM, Endpoint Protection

Next Generation Firewall

Endpoint Protection

Database Security, SIEM

Firewall and Application Security Gateway, DDoS, BYOD Security

W ramach produktu świadczymy szeroki zakres usług:

 • tworzenie polityki bezpieczeństwa,
 • audyt systemu - inwentaryzacja zasobów i procesów, ocena podatności na zagrożenia, analiza reguł bezpieczeństwa,
 • projekt, instalacja i konfiguracja systemu zabezpieczeń,
 • implementacja polityki bezpieczeństwa w oparciu o zainstalowane rozwiązania,
 • szkolenie administratorów i użytkowników systemu zabezpieczeń,
 • kompleksowy monitoring systemu zabezpieczeń na zasadach outsourcing’u,
 • projekt, instalacja oraz konfiguracja systemów przetwarzania, składowania i replikowania danych w zakresie sprzętowym (w tym lokalizacje zapasowe),
 • projekt, instalacja i konfiguracja rozwiązań wirtualizacji serwerów oraz desktopów,
 • opieka typu service & support.Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w województwie warmińsko-mazurskim

Więcej >

Bezprzewodowy dostęp do Internetu dla mieszkańców gminy Dobre

Więcej >

Systemy przetwarzania danych


Bezpieczne i wydajne przetwarzanie danych.

Biznes opiera się przede wszystkim na informacji. Informacje najczęściej są zapisywane w wersji elektronicznej i stają się danymi ustrukturyzowanymi lub nie. Takie dane są poddawane przetwarzaniu w różnoraki sposób, by wyciągnąć z nich jak najwięcej korzyści. Wraz z upływem czasu zmagamy się z coraz większą ilością danych, a nasze systemy je przetwarzające stawiają przed nami coraz wyższe wymagania.

Aby im sprostać firma Sprint współpracuje z najlepszymi producentami oraz szkoli własnych inżynierów. Posiadamy odpowiednie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów przetwarzania danych zapewniających odpowiednią wydajność dostosowaną do wymagań klienta jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo danych na bardzo wysokim poziomie.

LENOVO

serwery,

pamięć masowa,

rozwiązania sieciowe

HUAWEI

serwery,

pamięć masowa,

rozwiązania sieciowe

HP

serwery,

pamięć masowa,

rozwiązania sieciowe

FUJITSU

serwery,

pamięć masowa

VMWARE

Wirtualizacja

HYPER-V

Wirtualizacja

OPEN STACK

Wirtualizacja i usługi chmurowe

IBM

Pamięć masowa

NETAPP

Pamięć masowa

QUANTUM

Pamięć masowa

BRODCADE

Sieci SAN

QLOGIC

Sieci SAN

EMC2

Pamięć masowa i systemy kopii zapasowych

VEEAM

Systemy kopii zapasowych

W ramach produktu świadczymy szeroki zakres usług:

 • projekt, instalacja oraz konfiguracja systemów przetwarzania, składowania i replikowania danych w zakresie sprzętowym (w tym lokalizacje zapasowe),
 • projekt, instalacja i konfiguracja rozwiązań wirtualizacji serwerów oraz desktopów,
 • szkolenie administratorów i użytkowników systemu,
 • kompleksowy monitoring systemu przetwarzania danych na zasadach outsourcing’u,
 • opieka typu service & support.
Projektowanie sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych


Jednym z ważniejszych etapów realizacji inwestycji jest proces projektowania. W nim kreuje się pomysły i przetwarza je na najlepsze rozwiązania techniczne i technologiczne. Jego jakość decyduje o skuteczności i efektywności kolejnych etapów inwestycji, czyli: wdrożenia, eksploatacji i utrzymania.

Nasze zespoły projektowe specjalizują się w projektowaniu wszelkiego rodzaju infrastruktury telekomunikacyjnej, opartej głównie na światłowodzie jako najlepszym medium transmisyjnym, gwarantującym największą przepustowość, nieograniczoną funkcjonalność, znikomą awaryjność, umiarkowane koszty budowy, długowieczność i niskie koszty utrzymania. Aktualnie, po zakończeniu budowy regionalnych sieci szerokopasmowych, nasza aktywność skupia się na projektowaniu sieci dostępowych, realizowanych w architekturze FTTH (ang. Fibre to the Home). Taka sieć pozwala podłączyć dedykowanym światłowodem każdego abonenta, a zastosowana w niej topologia P2MP (ang. Point to Multipoint), dzięki wykorzystaniu pasywnych sprzęgaczy optycznych, optymalizuje koszty jej budowy.

W obszarze projektowania sieci naszym największym atutem są kompetentni i doświadczeni projektanci, dysponujący najnowszą i potwierdzoną certyfikatami wiedzą techniczną, posiadający wymagane uprawnienia budowlane, a w przypadku projektowania na terenach objętych klauzulami niejawności – także stosowne poświadczenia bezpieczeństwa.

Oferujemy szeroką paletę produktów i usług projektowych, w tym min.:

 • założenia, koncepcje, studia wykonalności,
 • dokumentacje budowlane, wykonawcze i powykonawcze,
 • pozyskiwanie nieruchomości pod inwestycje,
 • uzgodnienia i pozwolenia,
 • specyfikacje, wyceny, ekspertyzy,
 • nadzory autorskie i inwestorskie,

Przykładowe zrealizowane projekty:

 • magistralne linie światłowodowe Płock – Toruń – Bydgoszcz – Grodzisk Wlkp. oraz Toruń – Gdynia (łącznie 750 km),
 • sieci światłowodowe i miedziane OPL w północnych województwach (łącznie kilka tysięcy km),
 • sieć teletechniczna TASK łącząca trójmiejskie obiekty akademickie (ok. 50 km),
 • magistrala światłowodowa ZSRN Gdańsk – Krynica Morska (ok. 90 km),
 • sieć światłowodowa systemu monitoringu wizyjnego w Warszawie (ok. 150 km),
 • Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR (ok. 140 km),
 • Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego (ok. 193 km),
 • Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego (ok. 266 km),
 • sieć FTTH Szczecin (55.282 HH),
 • sieć FTTH Elbląg (13.340 HH).

Projektujemy w wielu regionach kraju, zarówno dla tradycyjnych operatorów telekomunikacyjnych, jak i innych podmiotów sektora prywatnego czy publicznego. Współpracujemy z wszystkimi liczącymi się dostawcami technologii. W każdym projekcie szczególne znaczenie przywiązujemy do jakości, terminowości i zgodności z wymaganiami Klienta.Projekt systemu TRISTAR

Więcej >

Call/Contact Center

Sprint has extensive knowledge and experience with regard to the design, implementation, maintenance and optimization of all kinds of Call/Contact Center systems. This concept includes extensive multimedia solutions as well as self-service voice communication portals or traditional telecommunications systems.

Call/Contact Center systems are an essential tool in remote customer service. The task of such systems is to support the company’s employees in communication with the outside world and thus to improve competitiveness and profitability of the business. The systems also enable efficient cost management and improve the employees’ satisfaction.

Experienced engineers define and provide the Call/Contact Center solutions in order to satisfy to the best possible extent the customers’ needs and requirements, by applying state-of-the-art technologies offered by global suppliers. We use the best methods of providing consultancy, design, implementation and maintenance services for systems.

We also specialize in the integration of the Call/Contact Center systems with business applications, leading to more effective use of the information acquired, optimum business management as well as the creation of various kinds of analyses and reports based on information and data. The said integration leads to the improvement of sales efficiency and makes it possible to modify business processes rapidly.

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo   logo   logo

Almost every contemporary Contact Center system offers an integrated reporting and analytics tool kit allowing to control the performance of the CC unit at the operating level. The solution we offer to our customers is called Avaya WorkForce Optimization.
Avaya WorkForce Optimization (WFO) is an additional tool kit for the complex optimization of the operation of Contact Centers and Back Offices. The modules in the suite include: Speech Analytics (SA), Desktop & Process Analytics (DPA), Workforce Management (WFM), and Quality Management (QM).Desktop & Process Analytics (DPA)

Transmission, access and metropolitan networks

Contemporary communication networks are made using many different technologies. Sprint’s offering also includes solutions from well-known manufacturers (Alcatel-Lucent, Juniper, Motorola, Aviat and Microsense), making it possible to build any kind of wired and wireless networks. Our customers have the possibility of using all technologies to implement any type of wireless network, such as for instance WiFi, WiMax and fiber optical networks with MPLS or DWDM.Wireless access and transmission

Sprint’s offering includes comprehensive wireless access systems making it possible to build networks providing broadband services, such as Internet access, VoIP or video surveillance. We design, build and maintain systems based on point-to-point topologies (radio links), point-to-multipoint topologies (LMDS, WiMAX, BWA, WiFi) and mesh topologies in licensed (open) and non-licensed bandwidth. The solutions we offer make it possible to build stable, efficient backbone connections links and a “last mile” for customers such as operators, self-government bodies, governmental organizations and enterprises.Sprint Data Center

The Sprint Data Center is one the most advanced centers in Poland for data storage and processing, created in response to the growing demands of the market related to information availability and security.

Today’s business world is based on access to information. Quality, certainty and speed of data exchange and processing have become some of the key elements allowing businesses to develop and compete. The security of data storage and exchange systems has become one of the priorities in management. Loss of data or unauthorized access to data may lead to large financial losses and to the business losing customers’ trust and market position.
The key to ensure secure, quick and continual system operation is to select suitable technical infrastructure (apart from computers this also includes accessories, power supply systems, air-conditioning systems and firefighting systems). Ensuring professional care and protection requires significant financial expenses and actions which for many companies appear too extensive or too distant from their business profile.
This problem can be solved by using the comprehensive offering provided by a professional Data Center, such as the Sprint Data Center.IT-systems and data security

Free information flow in ICT networks of businesses and high availability of multiple resources contribute to the occurrence of all sorts of hazards. The absence of an appropriate security policy and of suitable security measures often leads to serious consequences, including loss of data and resources, decrease in performance and large financial losses.
The effectiveness of security measures is determined by the weakest link in the solution chain, therefore efficient security rules need to be applied in the entire system.

In order to ensure confidentiality and integrity of your data and to provide security against unauthorized interferences with the system, we provide comprehensive solutions based on various technologies and tools:

Centralized security rule management
Enterasys (DSCC, NetSight ASM), CheckPoint (Smart Center), McAfee (ePO), Fortinet (FortiManager)

FireWall/VPN
CheckPoint (Firewall-1), Fortinet (Fortigate)

Anti-virus protection
McAfee (VirusScan)

Intrusion detection systems (IPS/IDS)
Enterasys (Dragon), McAfee(IntruShield)

Detecting gaps in the security system
IBM (Internet Scanner)

Content protection and anti-spam
McAfee (SIG), Fortinet (Fortimail)

Cryptography
McAfee (SafeBoot, eBusiness), Thales (nCipher)

Authorization, authentication and network access control (NAC)
ActivIdentity, Enterasys (NAC), McAfee (NAC, Secure Computing)

Network monitoring
Entersys (NetSight, DCSS), Fortinet (FortiAnalyzer)

Post-intrusion analysis
Enterasys (DCSS)

SIEM, compliance control
Enterasys (DCSS),  Fortinet (FortiAnalyzer)

Integrated security measure system (UTM)
Fortinet (FortiGate), CheckPoint (UTM-1)

Mass memory and server systems
IBM, EMC (storage, VMware), Citrix (XenServer, XenDesktop), Infortrend

Data backup and archiving
EMC (NetWorker, Avamar), HP (DataProtector)

We provide an extensive range of services as part of our product:
- security policy creation,
- system audit – resource and process survey, vulnerability analysis, security rule analysis,
- security system design, installation and configuration,
- implementation of security policy based on installed solutions,
- training for security system administrators and users,
- comprehensive security system monitoring based on outsourcing,
- design, installation and configuration of data processing, storage and replication systems with regard to hardware (including backup locations),
- design, installation and configuration of desktop and server virtualization solutions,
- service & support.Construction and maintenance of telecommunications infrastructure

Sprint has laid over 13 000 km of fibre optic lines, and designed most of them.
Due to advanced technologies used during technical works we can guarantee fully-satisfying execution of fibre optic and copper networks/buses, telephone and distributing networks/ building, cable sewage system building and maintenance, and existing network maintenance.

We are proud to have carried out such investments as telecommunications network modernization in the former Gdansk voivodship, made within the confines of the contract between TP Co. and Lucent Technologies and "turn key" realization of the whole length of fibre optic in covered in the first contract between TP Co. and the World Bank.

We have the complete equipment in place allowing us to perform construction of several fiber optic lines at the same time:
- cable burying plows;
- chain excavators;
- bucket excavators;
- complete sets for pneumatic cable pulling;
- full technological transport.Designing telecom and data communication networks

The design process is among the most important project execution stages. This is the stage at which ideas are created and converted into the best technical and technology solutions. Its quality determines the efficiency and effectiveness of subsequent investment project stages, i.e. implementation, operation and maintenance.

Our project teams specialise in designing all types of telecom infrastructure, mainly based on fiber optic as the best transmission carrier guaranteeing the highest throughput, unlimited functionality, negligible failure rates, moderate installation cost, long life and low maintenance cost. Currently, having completed the construction of regional broadband networks, we are focusing our activity on designing access network in the Fibre to the Home (FTTH) architecture. Such a network allows every subscriber to be connected via a dedicated optical fibre, and the P2MP topology (Point to Multipoint) uses passive optical couplers to optimise the cost of its construction.

In the design area, we derive our greatest advantage from competent, experienced designers with state-of-the-art, certificate-proven technical knowledge, the necessary construction licenses and – if designing in classified information areas – also the appropriate security clearances.

We offer a broad range of design deliverables and services, including:


•    assumptions, conceptual designs, feasibility studies;
•    building permit, detailed and as-built documentation;
•    acquiring real estate for investment projects;
•    approvals and permitting;
•    specifications, cost estimates, expert opinions;
•    site architect and owner's engineer services;


Examples of completed projects:


•    trunk fiber optic lines: Płock – Toruń – Bydgoszcz – Grodzisk Wlkp. and Toruń – Gdynia (750 km in total);
•    licensed public operator's fiber optic and copper networks in northern provinces (several thousand kilometres altogether)
•    TASK telecom network connecting academic facilities in Tricity (approx. 50 km);
•    ZSRN Gdańsk – Krynica Morska fiber optic trunk cable line (approx. 90 km);
•    fiber optic network for the Warsaw video surveillance system (approx. 150 km);
•    TRISTAR Integrated Traffic Management System (approx. 140 km);
•    Podlaskie Province Regional Broadband Network (approx. 193 km);
•    Warmińsko-Mazurskie Province Regional Broadband Network (approx. 266 km);
•    Szczecin FTTH network (55,282 HH);
•    Elbląg FTTH network (13,340 HH).

We design systems in many regions of the country, both for traditional telecom operators, and also other private or public sector entities. We work with all major technology vendors. In every project, we pay particular attention to the quality, the schedule and complying with the Client's requirements.
 
Organizacja pracy zdalnej


POTRZEBUJESZ WSPARCIA PRZY ORGANIZACJI PRACY ZDALNEJ?

Szczególnie teraz możesz być razem ze swoim zespołem pracując zdalnie, dzieląc się z nimi dokumentami, zadaniami, widząc ich.

Nie tracisz cennych spotkań i nowych projektów.

Kiedy e-mail czy rozmowa telefoniczna nie wystarcza do efektywnej komunikacji, mamy dla Ciebie i Twojej Firmy rozwiązanie chmurowe, dostępne od ręki, działające na komputerach PC, Apple MacOS, smartfonach opartych na Androidzie czy Apple IOS.

Nie potrzebujesz serwerów, inwestycji infrastrukturalnych, tylko urządzenia końcowe na których i tak już pracujesz.

Zapewnij swojej firmie nowoczesne narzędzia pracy zdalnej i pracy grupowej.

Skorzystaj z naszego doświadczenia.

Sprawdź naszą ofertę.

Gwarantujemy kompleksową obsługę.

Wieloletnie doświadczenie poparte dziesiątkami referencji we wdrażaniu omnikanałowych systemów Contact Center opartych na pracy ludzi i Wirtualnych Konsultantów – botów głosowych i czatbotów.
Autoryzowany Partner Avaya.
Nowoczesne narzędzia do pracy zdalnej i grupowej, kompleksowa obsługa.