2019-04-14

Bezpieczny internet w pomorskich szkołach

Sprint, na zlecenie NASK, wykona zadanie polegające na instalacji i serwisie oraz sporządzeniu koncepcji w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), niezbędnych w celu dostarczenia i świadczenia usług teleinformatycznych do szkół. Nasza realizacja obejmie ponad 1000 szkół w województwie pomorskim. 

OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jednostkom oświatowym. Dzięki temu w szkołach dostepny jest bezpieczny, szybki i bezpłatny internet. Celem OSE jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego internetu każdej szkole w Polsce, co zagwarantuje wyrównanie dostępu do wiedzy, rozwój nowych form kształcenia oraz zdobywanie kompetencji, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.

Więcej o OSE: https://ose.gov.pl/

Warto przeczytać