Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Przeczytaj regulamin.


Wspieramy

Oferujemy to, czym dysponujemy.

Od początku działalności wspieramy działalność instytucji charytatywnych, kulturalnych, sportowych i naukowych.

Szczególnie blisko współpracujemy z takimi instytucjami, jak:

Gdański Teatr Szekspirowski i Fundacja Theatrum Gedanense

Fundacja Gdańska (jesteśmy partnerem technologicznym Gedanopedii)

Rotary International

Politechnika Gdańska

Zespół Szkół Łączności w Gdańsku

 

ZŁOTY CYBORG

ZŁOTY CYBORG

Sprint jest pomysłodawcą i fundatorem nagrody przyznawanej dorocznie podczas Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki.
Złote Cyborgi przyznawane są od 20 lat.
Laureatami tej prestiżowej nagrody są wyróżniające się osobistości branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej mające w swoim dorobku       sukcesy na polu naukowym, czy też menedżerskim. Statuetka jest wyrazem uznania dla działalności wywierającej olbrzymi wpływ na dynamiczny rozwój branży teleinformatycznej w naszym kraju.

W 2019 roku statuetką Złotego Cyborga zostali nagrodzeni:

1. Prof. dr hab. inż. Maciej Stasiak - Kierownik Katedry Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych Politechniki Poznańskiej

za cenny wkład w teorię i inżynierię ruchu, w tym rozwój metod modelowania, optymalizacji i wymiarowania wielousługowych systemów i sieci teleinformatycznych

2. Dr inż. Jerzy Żurek - Dyrektor Instytutu Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

za szereg cennych inicjatyw, w tym budowę krajowego systemu badań certyfikacji i cyberbezpieczeństwa oraz porozumienia na rzecz 5G dla Polski

3. Wojciech Pytel - Członek Rady Nadzorczej NETIA S.A.

za ogromny wkład w budowę oraz rozwój rynku telekomunikacyjnego w Polsce

W 2018 roku statuetką Złotego Cyborga zostali nagrodzeni:

1. Prof. dr hab. inż. Piotr Gajewski - Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

za szczególne osiągnięcia w tworzeniu narodowych systemów łączności radiowej, w tym innowacyjnych metod i technik radia kognitywnego i dynamicznego zarządzania widmem

2. Krzysztof Kozłowski - Dyrektor Orange Labs Polska

za promowanie innowacyjności w telekomunikacji oraz budowę partnerskich relacji między światem biznesu, nauki i administracji w Polsce i na arenie międzynarodowej

3. Jan Piotrowski - Prezes Zarządu Vectra Investments 

za tworzenie nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej i aktywność na rzecz rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego

    W 2017 roku statuetką Złotego Cyborga zostali nagrodzeni:

             1. Piotr Jaworski - Dyrektor Wykonawczy ds. Sieci i Technologii Orange Polska S.A.

             2. Piotr Wojciechowski - Prezes Zarządu i współzałożyciel WB Electronics S.A.             

             3. Prof. dr hab. inż. Wojciech Kabaciński – Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej                  

              4. Prof. dr hab. inż. Ryszard J. Katulski – Kierownik Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej