Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Przeczytaj regulamin.


O Sprint

Integrujemy systemy teleinformatyczne.

Działamy od 1988 roku.

Mamy doświadczenie, stabilne zaplecze ekonomiczne, zdolność wykonywania zleceń na terenie całego kraju, jak i za granicą.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą, posiadamy wszelkie niezbędne certyfikaty i zaświadczenia.

Każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Wybierz Partnera, który pomoże Ci im sprostać.

Sprint - Łączymy Technologie.

Sprint S.A., ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000372363, NIP: 739-020-41-15

Wysokość kapitału zakładowego: 1 000 000,00 zł (w całości opłacony)

Grupa Sprint S.A.

31 grudnia 2010 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego wydał na wniosek spółki Sprint postanowienie w przedmiocie przekształcenia jej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 

W chwili obecnej w skład Grupy Sprint S.A. wchodzą następujące spółki:

Sprint S.A.

Systemy teleinformatyczne, Integracja IT, Inteligentne Systemy Transportowe, Aplikacje, Sieci telekomunikacyjne, Inteligentny Budynek

Internet Service Sp. z o.o.

Świadczenie usług w zakresie tworzenia specjalistycznego oprogramowania oraz usług dla operatorów telekomunikacyjnych.

Jakość

Satysfakcja i zadowolenie Klienta przyświecają naszej działalności. 

Oferujemy produkty i usługi najwyższej jakości.

Gwarantujemy wykonawstwo prac na najwyższym poziomie, o czym świadczą posiadane kompetencje:

  • certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001,
  • certyfikat AQAP 2110potwierdzający spełnienie wymagań NATO, dotyczących zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji,
  • certyfikat AQAP 2210, potwierdzający spełnienie wymagań  uzupełniających NATO, dotyczących jakości oprogramowania,
  • certyfikat spełnienia Kryteriów Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK).

Ponadto o spełnieniu najwyższych standardów, podczas realizacji naszych projektów, świadczą zdobyte certyfikaty:

  • systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001,
  • systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001.

Jako jedni z nielicznych otrzymaliśmy wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia, potwierdzające pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE.