Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Przeczytaj regulamin.


Komunikacja z akcjonariuszami

Sprint S.A., ul.Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000372363, NIP: 739-020-41-15

Wysokość kapitału zakładowego: 1 000 000,00 zł (w całości opłacony)

Wysokość pozostałych kapitałów własnych na dzień 31.12.2018r. wynosiła 22 525 242,26 zł

STRONA INTERNETOWA: www.sprint.pl
E-MAIL:  olsztyn@sprint.pl