Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Przeczytaj regulamin.


Kariera w Sprint

Największym kapitałem naszej firmy są pracownicy

Wykształceni, ambitni ludzie dają firmie nowe pomysły i zaangażowanie, a my odwdzięczamy się im możliwością rozwoju, zdobycia kwalifikacji i szansą na realizację planów zawodowych i osobistych. Za działania w zakresie polityki personalnej otrzymaliśmy tytuł Solidnego Pracodawcy.

Dołącz do nas
Jeżeli cenisz nasze wartości, jesteś ambitny i z zaangażowaniem oddajesz się nowym zadaniom dołącz do naszego zespołu w Olsztynie, Gdańsku, Warszawie lub Bydgoszczy. 

W nawiązaniu do zaleceń związanych z koronawirusem o ograniczeniu spotkań, jesteśmy otwarci na prowadzenie rozmów rekrutacyjnych online, za pomocą wideokonferencji.

Aplikacje wraz z podaniem nazwy stanowiska w temacie prosimy kierować na adres: praca@sprint.pl.

Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sprint S.A., danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych na potrzeby procesu rekrutacji pracowników.”

Kandydaci zainteresowani wzięciem udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych powinni dodatkowo zamieścić informację, że:

„Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.”

„Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na w/w stanowisko pracy jest Sprint S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jagiellończyka 26 (zwana dalej „Spółką”). Dane kandydatów będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Podanie danych jest obowiązkowe w zakresie wskazanym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy. Wszelkie dodatkowe informacje kandydat podaje dobrowolnie. Będą one przetwarzane przez Spółkę na podstawie wyżej wskazanej zgody, która może być odwołana przez kandydata w każdym czasie. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Sprint S.A. do spółki wchodzącej w skład Grupy Sprint w Polsce: Internet Service Sp. z o.o.”

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@sprint.pl

Niezamieszczenie wyżej wskazanej zgody spowoduje pominięcie aplikacji w procesie rekrutacyjnym.